Sportowa Wigilia

18 grudnia, 2017

Dziś o godz. 18:00 przy mobilnym lodowisku na Stawie Zamkowym przy ul.Barlickiego odbyło się wspólne dzielenie się opłatkiem.

Na spotkaniu zebrali się zarówno przedstawiciele klubów sportowych jak i sami zawodnicy. Opolanie licznie zgromadzeni podzielili się opłatkiem z kapelanem sportu księdzem Jerzym Kostorz, Vice prezydentem Marcinem Rolem czy dyrektorem MOSIR Opole Przemysławem Zych.